Yükleniyor..

Emine Karahocagil Arslaner

İnşa yayınları

Web sitemizde, 10 kategori'de, 200 adet makaleye yazılmış, 28 yorum bulunmaktadır.

  0

  Hellen Ahtapotunun Kolları; Maşizm, Faşizm, Kapitalizm

  Facebook'ta Paylaş ~ Twitter'da Paylaş ~ Friendfeed'ta Paylaş ~ Google'da Ara ~ Yorum Yap!

  Tel tel, ilmek ilmek istikbali dokuduğumuz bir ipliktir zaman… İpliği ziyan
  etmeden nakışlarını işleyen, dantellerini ören milletler, medeniyetler inşa
  ederler. Makarayla oynayıp ipliğini kördüğüme çeviren ve başka kanaviçelere
  iğnelerini saplayıp, başka kasnakları işgal eden kavimler de var.

  “İnsanlık Tarihi”
  dediğimiz şey bu yüzden kördüğümlerini çözmekten aciz, hazırlopçu barbarların
  çıkardığı kördövüşlerinden ibarettir.

  Bu yüzden objektif olamaz tarih. Tarih;
  dokümantasyona dayandığından yoruma aslen en açık olan bilim dalıdır. Her millet
  “insanlık tarihi”ni yazarken bir parça kendi bilinçaltını, söylencelerini,
  tecrübelerini ve  menfaatlerini baz alır. Kendi tarihinizi bir başka milletin
  kaleminden okursanız, kendinizi değil, o milletin aynasındaki resminizi
  izlersiniz.

  Biz kendimizi  Batı’nın
  aynasından izliyoruz.

  Tarihimizi değil sadece, dinimizi ve
  tüm güzel ve özel değerlerimizi de onların kelimeleriyle okuyoruz.
  Güzelliklerimizi onların izin verdiği ölçüde temaşa edebiliyoruz. Onların
  insafına terkediyoruz irfanımızı ve onların isimleriyle dolduruyoruz
  beyinlerimizdeki rafları. Biz, biz olmaktan çıktığımız için, bizden bahsederken
  yerli bir oryantalistten başka birşey olmadığımızı farkedemiyoruz artık.

  Bu sığ, kabız ve Batı mahreçli ilmi ve
  fikri iştigallerden ötürüdür ki, kadın haklarından bahsederken iki ayrı nirengi
  noktasından hareket ediyor ve aynı turu atmaya mahkum beygir misali o noktaların
  etrafında dönüp duruyoruz.

  Bu nirengi noktalarından biri, Batı
  karşında duyulan derin aşağılık kompleksinden mütevellit  sağlıksız bir savunma
  içgüdüsüdür. Bizdeki veya İslam ülkelerindeki kadınların konumunu başka
  milletlerdeki veya başka milletlerin tarihlerindeki kadınların konumuyla kıyasa
  tabi tutar ve daha iyi noktada olduğumuzu ispata çalışırız. Örneğin, Çinli
  kadınların ızdıraplarından örnekler serper ve kadınlarımıza “halinize şükredin”
  telkinlerinde bulunuruz.

  İkinci nirengi noktasını tercih edenler
  ise, feminizmi hedef alır ve feminizmin açmazlarını serdederken batılı
  yazarların, düşünürlerin, ilim ve bilim adamlarının sadrına sığınır. Bir
  taraftan feminizmin Batı’nın diliyle uydurulan bir yalan olduğunu ileri sürer,
  lakin dönüp dolaşıp yine bu iddiayı Batılı isimlerden medet umarak ispatlamaya
  kalkışır. Bunun en aktüel ve en cazip örneğini Akif Beki’nin, Oral Çalışlar’a
  cevaben yazdığı bir köşe yazısında müşahede etmek mümkündür. “Feminizm
  Batı’nın yalanıysa, bu yalanı ifşa etmek için niçin Batılılardan medet umulur
  yahu?”
  diye sormak gelmez kimsenin aklına…

  Böyle bir ifşaat ne kadar güvenilir
  olabilir ki?

  “Biz yalan söyledik” der mi Batı?

  Böyle bir itirafta bulunuyorsa, vardır
  mutlaka makul bir nedeni, öyle değil mi?

  Geçelim…

  “Adilmedya gibi ağırlık
  noktası, ‘kapitalizmle mücadele’ olan bir sitede biteviye Anadolu’dan,
  mitolojiden ve kadın haklarından bahseden birinin ne işi var?”
  diye
  soruyorsunuzdur. “Maşizm, faşizm ve kapitalizm birbirinden bağımsız
  meselelerdir” diye düşünürüz nitekim. Böyle düşünmemizi ister muktedirler.
  Bunların aynı ahtapotun kolları olduğunu ve bizi ayrı noktalarımızdan kavradığı
  için sadece kollara odaklandığımızı, kafayı dikkatlerden kaçırdığımızı bilmeyiz,
  bilemeyiz.

  Oysa emperyalizm tarih sahnesinde ilk
  önce “maşizm” illetiyle başgöstermiştir. İnsanlık tarihinin ilk emperyal
  tahakkümü erkeğin kadın üzerinde kurduğu tahakkümdür. Maşizm; faşizmle kolkola
  vererek, kapitalizmi icad etmiştir. Birbirine kenetlenen bu halkalar emperyalizm
  zincirini oluşturmuştur.

  Nasıl mı? Ebetteki sadece kaba kuvvet
  kullanarak değil. Beyin ve kalp gücünü de devreye sokarak; yani mitolojiyi,
  tarihi, edebiyatı ve sanatı kullanarak.

  Mitolojiyi çarpıtmış, tarihi saptırmış,
  edebiyat ve sanatı ise çalmıştır.

  Maşizm’le
  başlayalım…

  Çok tanrılı dinler tarihinde küçük
  Asya’nın geçmişi  M.Ö 13. yüzyıla kadar açık ve net ortadadır ama M.Ö 13. yy ve
  M.Ö 8. yy arasında bölgede ne olup bittiği bilinmez. Bu döneme “karanlık dönem”
  adı verilir. Hellen tarihinin tam da bu döneme oturtulması hiç şüphesiz sıradan
  bir tesadüf değildir. İşte tam da bu yüzden, Hititlerin yıkılışından sonrasını
  anlatan belgelerde, bu bölgede yükselen uygarlıkların sahipleri hep Trakya’dan,
  Batı’dan gelmiş gibi ele alındılar. Doğu’nun, çok tanrılı dinler geleneğine ve
  tarihine soğuk durması gerçeklerin açığa çıkmasını uzun süre engelledi. Doğu’nun
  bu boşvermişliği Batı’nın da işine geliyordu nitekim.

  Devam eden arkeolojik kazıların
  sonuçları daha fazla örtülemedi  ve Hellenler’in Anadolu’ya ilk girişlerinin
  Truva savaşı ile olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca tarih yeniden okunmaya
  başlandı ve Homeros’daki çelişkiler, Evripides’in  tragedyalarındaki kimi müphem
  ifadeler aydınlığa kavuştu.

  Frigler, Hititlerin devamıydılar ve
  Hellenizm Batılıların anaerkil Anadolu’ya alternatif olarak uydurdukları,
  Anadolulu dinsel ve kültürel motiflerin çarpıtılmasıyla uyarlanmış ataerkil bir
  kültten başka birşey değildi ve bu kült üç büyük dinden biri olan Hıristiyanlığa
  temel teşkil edecekti.

  Kıtalar arasında bir köprü vazifesi
  gören Anadolu, sadece tarım açısından değil, kültürlerin kaynaşması ve
  zenginleşmesi açısından da son derece mümbit topraklara sahipti. Koca
  yurdun anaç ikliminde kültürler kaynaşır ve yeni medeniyetler doğar, serpilir,
  büyürdü
  . Truva savaşıyla birlikte bu coğrafyaya ilk defa kültür
  emperyalizminin tohumlarının serpildiğini görürüz. Hellen emperyalizminin ilk
  hedefi ise Anadolulu anatanrıçalardı, çünkü Hellen ataerkildi.

  Anadolulu tanrıçalar teker teker
  erkekleştirildiler. Bu zorbalığa direnenler ise şirret, çirkef, kıskanç ve
  kavgacı gibi bir takım menfi karakter özellikleri ile yeniden
  şekillendirildiler. Zeus’un, üremek için kadınlara ihtiyaç duymadığını göstermek
  amacıyla kafasından doğurduğu tanrıça Athena; usu, yani aklı temsil eden;
  başında miğfer, elinde kalkan taşıyan, erkekleşmiş bir tanrıçaydı. Bir kadının;
  zarafet, letafet, şefkat ve merhamet gibi kadına matuf tüm mevhibelerden
  sıyrılmadıkça akıllı kadın sayılamayacağı mesajının mitolojik simgesiydi
  Athena.

  Güzellik ve sevgi tanrıçası Aphrodit
  ise sahip olduğu tüm sermayeyi ortaya serip erkeklere görsel şölen vazifesini
  icra etmedikçe, yani vücudunu çırıl çıplak sergilemedikçe Olympus’da itibar
  görmüyordu. Tüm bu cömertliğine rağmen saçma sapan yakıştırmalardan kurtulamıyor
  ve kocası olan emek tanrısı Hephaistos’u aldatan bir sürtük, güzelliğini
  kıskandığı Psykhe’nin anasından emdiği sütü burnundan getiren bir haset ve
  nefret yumağı olarak mitolojideki yerini alıyordu. Bunların yanısıra Aphrodit,
  güya Paris’i Helena’ya aşık ederek Truva savaşının çıkmasına neden olduğu halde
  savaşta Truvalıları destekleyen çelişkili ve aptal bir tanrıçaydı.

  Hera’nın durumunu bir önceki yazıda ele
  almıştık ama kısaca özetleyelim. Hera, Zeus’un karısıydı ama bütün ömrü Zeus ve
  Olympuslu tanrılarla mücadeleyle geçmişti. Dırdırcı, kıskanç ve hırçındı.

  Hiç şüpheye yer bırakmayacak kadar
  Anadolulu olan ve öyle kalmakta ısrar eden Demeter ise Hellenler’in eliyle,
  susadığı zaman kendisine su ikram eden bir Anadolulu kadının oğlunu
  kertenkeleye çevirerek ona teşekkür edecek kadar zıvanadan çıkarılmış, saçma
  sapan bir kadına çevrilmiştir.

  Tanrıçaları teker teker erilleştiren,
  erilleştiremediklerini ise kirleten veya rezil eden Zeus bu kadarla yetinmez ve
  ölümlüler dünyasına da el atar. Sıra insankızı insanlardadır. Ve çanak, çömlek,
  çatal, kaşık, ev araba imalatçısı, zanaat ve emek tanrısı Hephaistos’a,
  Pandora’yı halketmesi için emir verir. Pandora, yani “kadın” bir eşya olduğuna
  göre, ebesi Hephaistos olmayacak da kim olacaktır? Hephaistos, Pandora’yı
  yaratır ama eşya olduğu için ona ruh üflenemez. Zeus rüzgara emreder, rüzgar
  eser ve Pandora canlanır. Promete’ye ceza olarak yaratılan bu nesnenin eline,
  içine tüm kötülüklerin sığdırıldığı acayip bir kutu tutuşturur baba tanrı ve onu
  Olemp’e yollar. Pandora’nın en büyük zaafı meraktır. Merakına yenik düşüp kutuyu
  açan Pandora; yani “kadın” insanlığın başına musallat olan cümle belaların ve
  günahların müsebbibi değil, bizatihi kendisidir. O bir cezadır…

  Hellenizm’in Hıristiyanlığın üzerinde
  yükseldiği mermer sütunlardan biri olduğunu söylemiştik. İlk kadının
  yaratılışını anlatan bu hikayenin Hıristiyanlıkla hiç de alakası olmadığını
  düşünenler çok yanılıyorlar. Daha düne kadar Fransa mahkemelerinde kadının
  ruhunun olup olmadığı konusunda yapılan hararetli tartışmaları hatırlatalım.

  Faşizm ve Kapitalizm konusunu gelecek
  yazıya bırakalım…

  http://adilmedya.com/makale.php?id=1901

   

  Etiketler:

  Yorum Yapmak İster misin?

  Yorum Yaz

  Yorumlarınızı Paylaşırken

  Yorumlarınızı politik,kırıcı,kaba yazmamaya özen gösterin başkalarını taciz edebilecek laflardan kaçının.Kriterlere uymayan yorumlar onaylanmıyacaktır.

  Lütfen bizimle bilgilerinizi doğru şekilde paylaşın sitemiz size Kesinlikle spam mailler göndermez