"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yahudi Tarihçiye göre Yahudi bir halk yok

İsrail’in bağımsızlık ilanında, yahudilerin İsrail topraklarında doğmuş bir halk olduğu ve yurtlarından çıkarıldıkları söylenir. Yahudi çocuklarına okulda, Roma İmparatorluğu devrinde (M.S. 70) atalarının İsrail’den sürüldükleri ancak ülkelerine sadık kalan yahudilerin 2000 yıl süren bir hasretten sonra yurtlarına geri döndükleri anlatılır.

İsrailli tarihçi Shlomo Sand bu yalanlara daha fazla tahammül edemedi ve bütün dünyaya “tarihi gerçekler” diye kabul ettirilen hikayelerin hepsinin uydurma olduğunu tarihi belgelerle, delillerle ispatladı.

 

Filistin’li Arapların ataları Yahudi

 

Sand, “Yahudi halkı ne zaman ve nasıl icad edildi?” isimli kitabında, Yahudi diye anılabilecek bir halkın olmadığını, Yahudilik adı altında bir dinin olduğunu belgeleyerek, ülkesindeki büyük bir tabuyu deviriyor. Göçün hiçbir zaman vuku bulmadığını, dolayısı ile bir geri dönüşün de söz konusu olmayacağını yazan tarihçi, incile dayandırılan bütün tarihi hikayelerin mitolojik efsanelerden ibaret olduğunu ve bilimsel gerçeklere dayanmadıklarını söylüyor.

 

Yahudiler arasında oluşturulacak milli bir kimlik vasıtasıyla bağlılığın güçlendirilmesini ve İsrail’in kuruluş gerekçesinin desteklemesini amaç edinen bu hikayelerin asılsız olduklarını bilimsel delillerle ispatlayan uzman tarihçiye göre, Roma’lılar en fazla 10.000 yahudiyi İsrail topraklarından sürdüler. Arkada kalan çoğunluğun, toprakların Araplar tarafından fethedilmesinden sonra müslüman olduğunu yazan tarihçi, Filistin’li Arapların dedeleri arasında da bol miktarda Yahudi bulunduğunu ileri sürüyor. Bu gerçekleri söyleyen ilk kişi olmadığına dikkatleri çeken tarihçi yazar, İsrail’in bağımsızlığından 30 yıl önce David Ben Gurion, Yitzhak Ben Zwi gibi tarihçilerin de aynı şeyleri yazdıklarını ancak ört bas edildiklerini belirtiyor.

İsrail bilimsel gerçekleri susturuyor

 

“Yahudiler eğer yurtlarından sürülmediyseler, dünyanın dört bir tarafına yayılmayı nasıl başardılar?” sorusunu kitabında, “Yahudiler gönüllü olarak iltica ettiler” diye cevaplıyor Sand. Babil’in göçmenlerinden olsalar dahi, bunu kendi istekleriyle yaptılar diyor ve Yahudilerin misyonerlik gayesiyle, diğer dinlere tabi insanları Yahudiliğe çağırmak niyetiyle yurtlarından çıktıklarını bildiriyor. Bu gerçeğin, niçin dünyanın dört bir tarafında bu kadar çok Yahudi bulunduğu sorusuna da netlik kazandırdığını söyleyen bilim adamı, iddialarını daha önceden yapılmış bazı araştırmaların sonuçlarına dayandırarak ispatlıyor. Sand, bu araştırmaların çoğunun İsrail’de yapıldığını ancak ülkede yaratılan münakaşalardan dolayı bir kenara bırakıldıklarını anlatıyor.

 

Shlomo Sand kitabında Kuzey Afrika’daki Yahudi berberler ve Kral Himyar’ın yönetimi altındaki Güney Arap yarımadasındaki Yahudi krallığı hakkında da tafsilatlı bilgiler sunuyor. İspanya’daki Yahudi cemaatin de sonradan Yahudi olan Araplardan ve ülkenin Hıristiyanlar tarafından fethedilmesinden sonra Yahudi olan Avrupalılar’dan oluştuğunu yazıyor.

Siyonistler emellerini gerçekleştirmek için hikayeler uydurdular

Sand’a göre, Aşkenaz’lı (Almanya) ilk Yahudiler de İsrail’den gelerek Doğu Avrupa’ya Almanya üzerinden yayılmadılar. Tarihçi yazar, bu insanların da Kafkasya’daki Hazar krallığı sırasında Yahudi olduklarını delileriyle ortaya koyuyor. Sand kitapta Yahudi kültürünün kökenleriyle ilgili bilgi verirken, bu Kültürün Almanya’ya ithal edilmiş bir kültür olmadığını, Khuzari’den gelen neslin Almanlarla kaynaşmasıyla ortaya çıkmış bir kültür olduğunu belirtiyor ve çoğusu ticaretle uğraşan bu insanların Doğu’ya seyahatler yaptıklarını ifade ediyor.

İsrailli tarihçi, “işte bütün bu nedenlerden dolayı Yahudilerin arasında açık tenliden koyu tenlisine, zencisinden sarışına varana kadar bütün ırklardan insanlar vardır” diyor. Siyonistlerin, Yahudilerin arasında etnik bir bağlılık ve tarih bilinci oluşturma gayesiyle soya dayalı ve temelleri olmayan asılsız iddialar, bilimsel gerçeklerle uzlaşmayan efsaneler uydurduklarını belirten bilim adamına göre, bu faraziyelerin tamamı Siyonist zihinlerin ürünü.

Shlomo Sand Tel Aviv Üniversitesinde Tarih Profesörü olarak görev yapıyor. İsrail devletinin, ülke sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşların devleti olması gerektiğini ve mevcut İsrail yönetimindeki  “Yahudi ve Demokrat devlet” tanımına karşı olduğunu savunan bilim adamının kitabı bütün dünyada büyük bir ilgi uyandırdı.

Emine Karahocagil Arslaner

(Özel haber olarak Mart 2008’de www.timeturk.com sitesinde yayınlanmıştır)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir