Yükleniyor..

Emine Karahocagil Arslaner

İnşa yayınları

Web sitemizde, 10 kategori'de, 200 adet makaleye yazılmış, 28 yorum bulunmaktadır.

  0

  Kadına Şiddetin Arka Planındaki Yalın Gerçek

  Facebook'ta Paylaş ~ Twitter'da Paylaş ~ Friendfeed'ta Paylaş ~ Google'da Ara ~ Yorum Yap!

  Aslında bu yazıda daha önceden söz verdiğim gibi „Hellenizm ve Kapitalizm“
  konusunu incelemek istiyordum ama Türkiye’nin sürekli güncellenen hararetli
  gündemi izin vermedi. İki gün önce Habertürk gazetesinin manşetine çekilen
  sırtından bıçaklanmış kadın fotoğrafı bir süre daha „Maşizm“ konusuna devam
  etmemi öğütledi.

  Konuya, mezkur fotoğrafta bir kadın bedenine dolandırılarak suratımıza
  çarpılan „ölüm“ gerçeği ile başlayalım…

  Anadolu topraklarını yurt yapan uygarlıkları en iyi mezarlarından
  tanırsınız; Kabir, ahit, türbe, sanduka, lahit, tümülüs, türbe… Ölümün hemen
  her kültürdeki dışavurumuna aşinadır Anadolu. Ölüm Anadolu’yu, Anadolu da ölümü
  iyi tanır.

  Ölüm bir veda değil, yeniden başlangıçtır ve on bin asır önceki Anadolu
  insanı ölüsünü sevdiği yiyeceklerle gönderir toprak anasının koynuna. Ölülerin
  beraberlerinde getirdikleri yiyecekler tabiatı besler ve Mezopotamya
  topraklarından „ölüm“ bolluk ve bereket olarak fışkırır.

  Anadolu insanı için ölüm bu yüzden bir son değil, bir sonuçtur.  Bir yenilenmedir, bir sürüngenin belki kabuklarından
  sıyrılışıdır ölüm…

  Korkulacak, ürkülecek, kaçılması ve kaçınılması gereken değil; kabul
  edilmesi ve hazır vaziyette beklenmesi gereken davetsiz misafirdir. Davetsiz
  misafirleri seven Anadolu insanı için ölüm de, meçhul bir günde emaneti teslim
  almak üzere gelecek olan ilahi bir elçidir.

  Kapitalist ve emperyalist kafa her
  güzel mefhum gibi, ölümü de metalaştırır.

  Dünyanın bu en hikmetli ve ağırbaşlı gerçeğini paraya kalbeder . Bir
  taraftan insanlara onu nasıl geciktirebileceklerinin gerçek dışı ve sanal
  yollarını anlatırken, diğer taraftan da soğuk bedenini gazetesine manşet
  yaparak teşhir ve istismar eder.

  Tek istismar edilen realite ölüm değildir hiç şüphesiz.

  En çarpıcı ölüm, kadının ölümüdür.

  Kadın bedeni kapitalist sermayedar için en verimli yatırımdır; onun canlısı
  ayrı, ölüsü ise ayrı gişe yapar.

  İlk sayfa güzeli yerini bazen sırtından bıçaklanmış çıplak bir kadınla
  değiştirir ve dikkatler bastırılması zor bir dehşetle yeniden perçinlenir. Ölüm
  tacirliği karlı iştir, hep kazandırır. Ölüm satan herkesin cebi dolar. Ölümü
  kadınla harmanlamak ise adeta pekmezi kaymakla karmaktır. Her tüccar bu malın
  tutacağını bilir.

  Bizim gazetecilerimiz habercilik ilkelerinden ziyade ticaretin sırlarıyla
  derdest oldukları için, işledikleri cinayetlerin ağırlığını hissettirecek
  vicdani tartıyı da çoktan tekmelemişlerdir göğüs kafeslerinden. Sözde „kadına
  destek“ yalanıyla çakılan sürvahşetle kadını delen bıçak, zihinimize saplanır
  kalır sinsice. O bıçağı saplayan kanlı elin, her akşam adına „dizi“ denilen ,
  bir dam dolusu delinin tımarhane güncelerini andıran birbirinden sapık
  senaryolarda gizli gizli dolandığını; kah bir tecavüz sahnesinde kadının
  saçlarını avuçladığını, kah bir çocuğun suratında sakladığını görürüz. Görürüz,
  etkileniriz, heyecanlanırız ve gözlerimizi pörtletip çekirdek kasemizi
  kucaklayarak daha bir yaklaşırız ekrana. Ortaçağda şehir meydanlarında kafaları
  giyotinle kesilen mahkumları izleyen ilkel halkın şehvani açlığıyla izleriz
  dizileri ve nedense hiç sesimiz çıkmaz, hiç huzursuzluk duymayız…

  Bizi boykota sürükleyecek soylu bir isyan duygusu ise asla uyanmaz içimizde…

  Çünkü izlediğimiz şey bilinç altımızdır ve ekran aslında o an sırları dökülmüş
  aynamızdır. Tek arzumuz bir süre için gerçeklerden uzaklaşmak, kaçmak ve
  beynimizi uyuşturmaktır; gerçeklerle yüzleşip silkinmek, rahatsız olup irkilmek
  değil.

  Diziler Türk insanının ekstazisidir.

  Bıçaklanan, tecavüz edilen kadınlar, çaresiz bir iflas ve felce uğramış bir
  ümitsizliğin girdabında kıvranan toplumlar için üretilen bu seyirlik hapların
  yan etkileridir.

  ***

   Acı çeken toplumlarda masallar,
  destanlar, hikayeler, romanlar leblebi gibi tüketilir. Bu yüzden Cemil Meriç
  „Kırk Ambar“ isimli eserinde, romanı anlatırken,

  „Hayal ağacı Asya’da boy atmış ilkin. Doğulu, Binbir gecedeki
  sultana benzer. (…) Batı’da insanlar, kaderlerini kendi çabaları ile inşa etmek
  isterler, pek iltifat etmezler hayale“
  der.

  Gerçek şu ki, diziler 100 yıl öncesinin aşk ve polisiye romanlarının gördüğü
  işlevi görüyorlar artık. İnsanları uyuşturarak oyalıyor ve gündelik hayattan
  uzaklaştırıyorlar. 25 yıl önce Brezilya dizileriyle ağlayan Türkiye, bugün
  kendi çevirdiği dizilerle Arap dünyasını heyecanlandırıyor ve ekranlardan oluk
  oluk İslam dünyasının aklına şiddet akıyor.

  Hoyrat ataerkil düzenin sistematiğine ve ahlak bilincine yakışacak bir
  yüzeysellikle çekilen dizilerin yapacağı tahribat, -getirdikleri rant
  karşısında- üzerinde düşünülmesi fuzuli birer detay olarak psikologlar,
  sosyologlar ve bittabi „RTÜK“ tarafından hep sonraya erteleniyor. Acılarını,
  çelişkilerini, zorbalıklarını ve hayallerini ekranlardan izleme imkanı
  yakalayan seyirci ise bu berbat sektörü palazladıkça palazlıyor.

  Örneğin; bir dizide tecavüzcülere yeni tüyolar veriliyor, bir başka dizide
  sevdiği kadını aldatan adam karizmasıyla ön plana çıkarılıyor ve bu filmlerin
  hemen hepsinde, kızları olacak yaşta çıtırlara aşık olan yaşı geçkin erkekleri
  öven, yücelten, ilkel ve hastalıklı bir dil kullanılıyor. Bilinç altımız her
  akşam bu sahnelerle arşivleniyor. 30 yıl sonra bu rezaletlerin torunlarımız
  tarafından izlenme ihtimalini ise marmelatlı ekmeğimize musallat olmuş bir eşek
  arısını kovar gibi kovuyoruz zihnimizden.

  Peki bizim bilinçaltımız neden bu kadar kirlendi?

  Yoksa hep böyle kirli miydi?

  Masalların doğum yeri olan „Anadolu“ hep böyle kirli resimler mi üretti?

  Kadına yönelik kaba veya sözel şiddet, tecavüz ve kadın bedenini aşağılayan
  müstehcenlikler bizim gibi anaerkil bir kültürün mirasçılarının beyinlerinin
  altını yansıtabilir mi?

  Biz neden bu kadar kadın düşmanı olduk?

  Maço kültürü denen eril hoddamlık nasıl oldu da anaerkil medeniyetlerin
  filizlendiği toprakların en yerli çocuklarına mal edildi?

  Kırsal yörelerin çocukları, yani
  Anadolulu çocuklar nasıl oldu da maço veya kabadayı gibi sözde erkekliğe matuf
  karakteristik özelliklerle donatılmış, özde ise yalnızca kadın düşmanlığı yapan
  çirkin figürlere dönüştürüldüler?

  Biliyorum, „işte bu da Hellenist bir tahrifattır!“ dediğim zaman hepiniz
  „yok artık!“ çekeceksiniz ama bence acele etmeyin ve aşağıda mitolojik
  efsanelerden vereceğim alıntıları okuduktan sonra karar verin…

  ***

  Destanlar, masallar, efsaneler, tiyatro eserleri, söylenceler, dillendirildikleri
  çağın hayal dünyasını yakalama, takip etme ve yansıtma gayesiyle dil ve biçim
  değiştirirler. Roman olurlar, sinema olurlar, dizi olurlar… Hepsinin insanlık
  tarihindeki ilk izdüşümlerine baktığımız zaman karşımıza mitoloji çıkar.

  Mitoloji, insanlık tarihinde toplumsal bilinci aksettiren ilk hayali
  aynadır.

  Bu aynada ilksel insanin hayal alemini, yani bilinç altını seyrederiz.
  Hellen işgaliyle Anadolu‘daki matriyarkal kültür yerini inkarcı patriyarkal
  kültüre devrederken mitolojiye sızan kadın düşmanı öğelere önceki yazılarda
  değinmiştik. Bunlardan belkide en acısını „tecavüz“ fiilinin mitolojideki
  uygulanış şeklinde ve yorumunda görürüz.

  Çok tanrılı dinler tarihindeki Tanrı ve Tanrıçalar arasında adı Anadolu
  kökenli olmayan tek Tanrı vardır; Zeus.

  Truva’nın işgalinden sonra yaşanan o karanlık dönemde doğduğu için ve isim
  olarak da tamamen İndo Avrupalı bir isim olduğu için Zeus’un tek orjinal Hellen
  Tanrısı olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Tecavüz de Zeus ile birlikte girer
  Anadolu topraklarına…

  Kılıktan kılığa girerek, hile ve hurdayla sadece Tanrıçalar‘a ( Hera, Leto,
  Selene, Metis, Demeter vs) , değil, ölümlüler arasındaki güzel kadınlara,
  kızlara (Kallisto, Europa, Leda, Antiope, Semele, iö vs) ve hatta genç
  delikanlılara (Ganymedes) tecavüz etmek suretiyle sık sık erkekliğini(!)
  ispatlayan bir Tanrı’dır Zeus.

  Zeus’un tecavüzlerini teker teker anlatmak çok yer alacağı için fazla detaya
  girmiyorum ancak şunu belirtmekte fayda var; bütün bu tecavüzler mitolojiyle
  ilgili tüm referanslarda masum birer flört gibi gösterilir ve Zeus’dan „çapkın
  Tanrı“ olarak bahsedilir.

  Hellen’in kadına yönelik şiddeti sadece Zeus’un zamparalıklarında ve
  ahlaksızlıklarında gözlenmez. Bir Hellen mitosu olan Peleus ve Thetis
  hikayesinde de bir kadının nasıl zorla evlenmek zorunda bırakılabileceğini
  öğreniriz:

  Bir peri kızı olan Thetis
  Hellenistanlı Peleus’un ilgisinden rahatsızdır. Uzun süre kaçmayı başarır ancak
  birgün Zeus kulağına eğilir ve;

  „O, deniz kıyısındaki mağarasında
  uyurken, tutarsın, sağlam bağlarsın. O zaman ne kaçabilir, ne de kılık
  değiştirebilir!“der.

  Peleus denilenleri yapar ve peri kızı istemediği adamla evlenmek zorunda
  kalır. Düğünleri de bir tuhaf geçer zaten. Düğüne çağrılmayan Eris,
  Tanrıçaların sofrasına üzerinde „en güzele“ yazılı bir elma atar ve Tanrıçaları
  birbirine düşürür, falan filan..

  Buram buram kadın antipatizanlığı kokan bu saçma sapan Hellen zırvalarına
  daha fazla devam edemeyeceğim…

  Geçelim…

  Orjinal Anadolu mitoslarında Zeus’un kadınlarla ilgili zaaflarına seslenen;
  tüm çarpıtmalara rağmen mesajını muhafaza eden, usturuplu cevaplar vardır.
  Bunlardan birine Apollon ve Defne hikayesinde, bir diğerine ise Tanrı Pan ile
  Syrinks efsanesinde rastlarız.

  Apollon sonradan Hellenleştirilmiş, olmadık iftiralarla kirletilmek istenmiş
  bir Anadolu Tanrı’sıdır. Bu iftiralara gerek „Midas’ın eşşek kulakları“
  efsanesinde veya Marsyas’ın derisinin yüzülmesi ile ilgili korkunç öyküde
  rastlamak mümkün. Homer; en güzel iki ilahisini ithaf ettiği; insani ve
  bağışlayıcı karakterini öve öve bitiremediği Apollon’a, kendisinden daha iyi
  müzik icra eden bir çobanı (Marsyas) öldürüp derisini yüzecek kadar güçlü bir
  haseti ve canavarlığı nasıl yakıştırabilir?

  Hellenler hemen hemen bütün Anadolu tanrılarına kendi bilinç altlarını ifşa
  eden bu tür çirkin yakıştırmalarda bulunmuşlardır. Buna rağmen, hikayelerden
  bazıları tüm çarpıtmalara direnmiş ve mesajını çağımıza kadar ulaştırmayı
  başarmıştır.

  Apollon ve Defne hikayesinde, ağaç perisi Defne’nin peşine düşen ve tecavüze
  yeltenen şehvet düşkünü bir Tanrı’dır Apollon. Bütün hünerlerini konuşturur ve
  nihayet Defne’yi yakalar. Tam ona sahip olacakken peri kızı toprak anadan
  yardım ister ve Defne ilginç bir metamorfoz geçirip ağaç olur.

  Benzer bir hikaye de yine bir Anadolu Tanrısı olan kır ve bayır Tanrısı Pan
  ile su perisi Syrinks arasında geçer.

  Pan güzel periye kafayı takar ve tıpkı Apollon gibi kovalamaya başlar. Tam
  yakalayacağı sırada Ladon ırmağından yardım isteyen Syrinks, ırmak tarafından
  bir tutam kamışa çevrilir.

  Her iki hikaye de toprak ana, yani Anadolu Apollon ve Pan’ın nezdinde
  Hellen’in ataerkil, tecavüzcü hegemonyasına başkaldırır ve;

  “bir kadına zorla sahip olmak istersen, ya bir kucak kamışa ya da som seksen
  kiloluk bir ağaç kütüğüne sahip olursun” der.

  Lakin Anadolu’nun çocukları bu sese kulak veremedikleri için asırlardır
  kadınlarını dövüyor, öldürüyor, tecavüz ediyor, tecavüzlerine dini gerekçelerle
  bahaneler arıyor ve daha ileri gidip bütün bu günahlarını gazetelerinin
  manşetlerine taşıyarak vicdanlarını yıkayacaklarını sanıyorlar.

   

  Etiketler:

  Yorum Yapmak İster misin?

  Yorum Yaz

  Yorumlarınızı Paylaşırken

  Yorumlarınızı politik,kırıcı,kaba yazmamaya özen gösterin başkalarını taciz edebilecek laflardan kaçının.Kriterlere uymayan yorumlar onaylanmıyacaktır.

  Lütfen bizimle bilgilerinizi doğru şekilde paylaşın sitemiz size Kesinlikle spam mailler göndermez